Wersja obowiązująca z dnia

Plan posiedzeń Rady Powiatu na rok 2021.

Plan posiedzeń Rady Powiatu w Olsztynie w roku 2021:

- 26 lutego 2021 r.,

- 26 marca 2021 r.,

- 28 maja 2021 r.,

- 24 czerwca 2021 r. (czwartek),

- 24 września 2021 r.,

- 26 listopada 2021 r.,

- 23 grudnia 2021 r. (czwartek).