Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - ograniczenie sposobu korzystania - dz. nr 153/1 obr. Bartąg, gm. Dywity

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - ograniczenie sposobu korzystania - dz. nr 153/1 obr. Bartąg, gm. Dywity

GN-III.6821.13.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w zw. z art. 113 ust. 7, art. 115 ust. 3, art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu z dniem 28 maja 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 153/1 o powierzchni 0,1099 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie księga wieczysta nr OL1O/00029219/0, poprzez udzielenie zezwolenia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, w imieniu której występuje Grzegorz Parfinowicz reprezentujący firmę ENERGA INVEST sp. z o. o., na przebudowę istniejącej elektroenergetycznej napowietrznej linii nN 0,4 kV oraz wymianę stanowiska słupowego nN 0,4 kV.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w celu oceny dowodów i materiałów zebranych w postępowaniu oraz wnieść swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumenty w powyższej sprawie znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie i będą dostępne po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. 89 521 05 33).

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strona ma obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wskazanego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (uważa się za prawidłowo doręczone).

Niniejsze zawiadomienie podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego na okres od 28 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.