Wersja obowiązująca z dnia

WYNIKI KONTROLI Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

            Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 7d pkt 1, art. 12b ust. 1-5 i art. 40 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę w przedmiocie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przyjmowania wyników prac geodezyjnych zgłoszonych pod identyfikatorem GD-I.6642.1.5835.2020. Okres objęty kontrolą: I kwartał 2021 roku.

            Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 12 do dnia 14 lipca 2021 roku.

          W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu sprawozdaniu z kontroli znak: WIG.7210.1.5.2021 z dnia 14 lipca 2021 roku Wojewódzki Inspektor Nadzoru  Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego pozytywnie ocenił działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie

            Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.2.2021.