Wersja obowiązująca z dnia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

 

10-175 Olsztyn

ul. Bałtycka 65

 

 

10-516 Olsztyn

Plac Bema 5

- Rehabilitacja społeczna,

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy