Wersja obowiązująca z dnia

Placówki Opiekuńczo –Wychowawcze w strukturze PCPR

1.

Dom Dla Dzieci „Keja” w Biskupcu

11-300 Biskupiec

Aleja Broni 1C

 

Jolanta Guszczanowska

Z-ca Dyrektora PCPR

(kontakt – DdD „Zgoda”

 w Olsztynku)

tel /fax. (89) 715 22 29

domkeja1@wp.pl

2.

Dom Dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku

11-015 Olsztynek

ul. Sienkiewicza 26

tel/fax. (89) 519 26 13
dddo@poczta.onet.pl

 

3.

Dom Dla Dzieci „Pod skrzydłami” w Olsztynku

11-015 Olsztynek

ul. Sienkiewicza 26/2

tel/fax. (89) 519 26 13
dddo@poczta.onet.pl

 

4.

Dom Dla Dzieci im. Michała Lengowskiego  w Gryźlinach

11-034 Stawiguda

Gryźliny 64

tel. (89) 519 18 24
fax. (89) 519 34 67
dddgryzliny@gmail.com.pl