Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 14 obr. Podleśna gm. Dobre Miasto

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Ogłoszenia
Wersja z dnia archiwalna

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 14 obr. Podleśna gm. Dobre Miasto

GN-III.6821.26.2022                                                                              

Olsztyn, 09 maja 2022r.

 

INFORMACJA

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 113 ust. 7, art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Olsztyński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 14, położonej w obrębie Podleśna, gmina Dobre Miasto, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/0037008/7, poprzez udzielenie zezwolenia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, w imieniu której występuje Kamila Miłosz reprezentująca firmę ENERGA INVEST Sp. z o. o. na wykonanie prac polegających na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV o długości 12m oraz demontażu istniejącego stanowiska słupowego nN 0,4 kV.

Wymieniona wyżej nieruchomość w myśl przepisów art. 113 ust. 7 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami ma nieuregulowany stan prawny.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olsztynie (Plac Bema 5, pokój nr 107) w godzinach od 7ºº do 15ºº, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 20 maja 2022r. do 20 lipca 2022r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego oraz na stronie MonitorUrzedowy.pl.