Wersja archiwalna z dnia

Informacja o przedłużeniu prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych oraz na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzenie ścieków do urządzeń wodnych w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków przemysłowych.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 363.38 KB, data dodania: