Wersja archiwalna z dnia

Informacja o zmianie Gtw/97/2021 z 05 lipca 2021 r., znak: BI-II.6740.8.106.2021.DT16

INFORMACJA STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 35 ust 9 stawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), informuje się, że w dniu 30 czerwca 2022 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję Gtw/97/2021 z dna 05 lipca 2021 r., znak: BI-II.6740.8.106.2021.DT16 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m – Elektrownia fotowoltaiczna PV Gietrzwałd II na dz. nr geod. 155/6 obr. Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd.

W związku z powyższym informuje się, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od godz. 9:00 do godz.13:00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).