Wersja archiwalna z dnia

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w związku z przedsięwzięciem pn. „Budowa drogi ekspresowej S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo”.

Załączniki