Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz głosowań imiennych na XL Sesji Rady Powiatu z dnia 28.02.2023 r.

Załączniki