Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz głosowań imiennych na XLI Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 31 marca 2023 r.

Załączniki