Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz głosowań imiennych na XLVIII Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 24 listopada 2023 r.

Załączniki