Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz głosowań imiennych na XLIX Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 18 grudnia 2023 r.

Załączniki