Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE Starosty Olsztyńskiego z dnia 5 lutego 2024 roku

OBWIESZCZENIE

Starosty Olsztyńskiego
z dnia 5 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 422, w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408) oraz postanowienia Nr 1/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie podziału powiatu olsztyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2024 r. poz. 539 z dnia 18 stycznia 2024 r.)

Starosta Olsztyński podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Olsztynie  
w wyborach do Rady Powiatu w Olsztynie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 
Nr okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu
1. Gmina Barczewo 3
2. Gmina Biskupiec 3
3. Gmina Dobre Miasto 3
4. Gminy: Dywity, Jeziorany, Kolno 5
5. Gminy: Gietrzwałd, Jonkowo, Purda Stawiguda, Świątki 8
6. Gmina Olsztynek 3

 

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Olsztynie mieści się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn.

STAROSTA OLSZTYŃSKI
/-/ Andrzej Abako