Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz głosowań imiennych na L Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 26 stycznia 2024 r.

Załączniki