Wersja archiwalna z dnia

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

Załączniki