Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz głosowań imiennych na LII Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 27 marca 2024 r.

Załączniki