Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz głosowań na I Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 7 maja 2024 r.

Załączniki