Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przeznaczenia kwoty 2.000,00 zł na promocję Powiatu Olsztyńskiego

Załączniki

Treść aktu