Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olsztynie

Załączniki

Treść aktu