Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Budownictwo

Ogłoszono przez Marcin Hojda

Zgłoszenia budowy 2020

Imię, Nazwisko / Nazwa
przedsiębiorstwa
Adres inwestycji Opis Projektu
Data
dokonania
zgłoszenia
Status
zgłoszenia
         
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Łęgajny na działkach numer 428, 427/21 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 03.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 15.01.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Jedzbark na działkach numer 367/3, 376/12, 376/2, 376/4, 376/5, 376/10 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 03.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 15.01.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Barczewo m. obręb nr 1 na działkach numer 35/5, 35/9, 67/3, 67/4, obręb nr 3 działka numer 3/68 budowa gazociągu 03.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 15.01.2020
Gmina Purda Szczęsne na działkach numer 298/4, 296/3, 295/1 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 07.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 14.01.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Ząbie na działkach numer 8/57, 8/80, 8/52, 8/55, 8/53 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 07.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 16.01.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Maróz na działce numer 60/3 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 07.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 20.01.2020
Dorota Krosteńska Sząbruk na działkach numer 211/18, 211/19, 212/1, 82/2, 78/13, 210/37, 78/14 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 09.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 21.01.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Międzylesie na działkach numer 94/8, 94/1, 94/4 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 09.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 23.01.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Nowa Wieś na działkach numer 99/3, 100/2 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 10.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 29.01.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Dywity na działkach numer 157, 161, 155/1, 162/2 budowa gazociągu 13.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 20.01.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Jemiołowo na działce numer 193 budowa gazociągu 13.01.2020 Wycofano wniosek w dniu 17.01.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Pluski na działce numer 361/22 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 13.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 23.01.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Guzowy Piec na działce numer 6/8 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 14.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 22.01.2020
Zbigniew Baca Unieszewo na działkach numer 131/31, 131/35, 134, 132, 133/4, 125/2 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 15.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 04.02.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Sząbruk na działkach numer 75/41, 75/77, 83, 75/117, 75/82, 75/83, 75/81, 75/80, 75/79, 75/104, 75/115 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 16.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 24.01.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Nikielkowo na działkach numer 95, 97/6 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 16.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 06.02.2020
Karolina Loewenau-Samusionek Wójtowo na działkach numer 95/13, 95/11 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 17.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 05.02.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Bartąg na działce numer 364/30 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 20.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 03.02.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Różnowo na działkach numer 190/9, 190/11, 191/4, 191/6, 191/8, 191/10, 191/11, 191/12, 191/13, 191/14, 191/16, 191/18, 191/20, 191/24 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 21.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 22.01.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Stawiguda na działkach numer 243/11, 293/4, 246/17, 244/1, 246/14, 744, 243/12, 243/8 budowa gazociągu 22.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 30.01.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Dorotowo na działkach numer 155/31, 155/20, 155/21 budowa gazociągu 22.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 05.02.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Bartąg na działkach numer 111/3, 111/6, 119/1, 119/2, 107/4 budowa gazociągu 23.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 03.02.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Bartąg na działkach numer 341/13, 341/16, 341/19, 341/8, 341/56, 341/5, 341/23, 341/55 budowa gazociągu 23.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 30.01.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Worty na działkach numer 389/5, 389/8, Gietrzwałd  na działce numer 164/5 budowa gazociągu 23.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 29.01.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Woryty na działkach numer 349/18, 349/69 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 30.01.2020 Przyjęto zgłoszenie 06.02.2020
Grupa Brawo sp. z o.o. Bartąg na działce numer 342/17 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 03.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 13.02.2020
Gmina Stawiguda Bartąg na działce numer 17/4, 30/30, 30/22, 16/28, 15/1, 9/49, 9/28, 9/32, 9/34, 9/27, 9/35, 9/55, 30/266, 30/84, 30/91, 30/83, 30/92 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 05.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 25.02.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Marcinkowo na działkach numer 3/73, 3/74, 3/45, 3/16, 3/14, 3/12, 3/10, 3/8, 3/7, 3/17, 3/18, 3/21, 3/24, 3/25, 3/26, 3/28, 3/30, 3/32, 3/33, 3/34, 3/36 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 07.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 17.02.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Łupstych na  działkach numer 268/16, 267, 268/1, 238/2, 244, 245, 246/1, 246/11 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 10.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 14.02.2020
Karolina i Marek Suświłło Giedajty na działce numer 59/12 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 10.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 19.02.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Włodowo na działkach numer 23, 44/6, 44/7, 44/8 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 11.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 20.02.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Unieszewo na działkach numer 54/1, 8/10, 9, 21, 54/5, 54/5 budowa gazociągu 11.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 19.02.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Różnowo na działkach numer 466, 476 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 11.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 27.02.2020
Gmina Gietrzwałd Sząbruk na działkach numer 192/59, 192/28 budowa gazociągu 13.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 28.02.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Kaplityny na działkach numer 109/57, 109/16 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 13.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 20.02.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Tomaszkowo na działkach numer 43/80, 43/81, 43/78, 43/79, 43/50, 43/52 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 13.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 20.02.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie obręb nr 5 m. Biskupiec na działkach numer 565/1, 537/2, 601, 598, 599, 602/2, 591, 602/1 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 17.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 21.02.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie obręb nr 2 m. Biskupiec na działce numer 362/4 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 17.02.2020 Wycofano wniosek w dniu 20.02.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Różnowo na działkach numer 93/6, 96/5, 97/9, 321/2, 322/5, 654/33 budowa gazociągu 18.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 03.03.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Bartąg na działkach numer 135/11, 135/14, 134, 621/11, 132/12, 143/32, 44/5, 81, 168/2, 168/3, 22, 367, 1/1, 2/3, 301/1, 44/4, 59/3 budowa gazociągu 18.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 26.02.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Linowo na działce numer 137/11, Szczęsne na działkach numer 18/8, 45, 49/6, 51 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 19.02.2020

Przyjęto zgłoszenie 27.02.2020

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Łęgajny na działkach numer 150/6, 150/16, 150/9 budowa gazociągu 20.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 27.02.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Tomaszkowo na działkach numer 452, 127/12 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 21.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 27.02.2020
GRUPA BRAVO sp. z o.o. Bartąg na działce numer 653 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 24.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 23.03.2020
Kazimierz Plachimowicz Kronowo na działkach numer 72/8, 72/9, 72/19, 72/21 budowa sieci wodociągowej 24.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 04.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Dorotowo na działkach numer 155/23, 155/31 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 24.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 27.02.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Łęgajny na działkach numer 224/6, 224/3, 224/8, 239, 231 budowa gazociągu 24.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 27.02.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Waplewo na działkach numer 159/5, 94/3, 98 budowa gazociągu 26.02.2020 Wycofano wniosek w dniu 06.03.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Gietrzwałd na działkach numer 193/7, 193/10, 204/25 budowa gazociągu 27.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 06.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Kieźliny na działkach numer 406/143, 406/351 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 27.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 05.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Różnowo na działkach numer 187/7, 187/47, 187/48, 318/1 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 27.02.2020 Przyjęto zgłoszenie 05.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Marcinkowo na działkach numer 91/2, 152/7, 124, 268/4, 119, 12/2, 122/3, 122/4, 105/21, 105/16, 105/18, 105/12, 105/2 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 02.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 10.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Klebark Mały na działce numer 235/3 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 03.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 12.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Bartąg na działkach numer 685/1, 685/2 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 03.03.2020 Wycofano wniosek w dniu 09.03.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Myki na działkach numer 110, 57/22, 57/13, 57/31, 57/26, 57/28 budowa gazociągu 03.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 16.03.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Kieźliny na działkach numer 158, 411/1, 411/2 budowa gazociągu 03.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 05.03.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Szczęsne na działkach numer 59/4, 84/3 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 06.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 19.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Dywity na działce numer 258/1 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 10.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 12.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Dywity na działkach numer 292/10, 292/12, 292/13, 292/15, 292/15, 292/16, 292/18, 292/24, 292/25, 759/25, 759/36, 296 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 11.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 24.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Lipowo Kurkowskie na działkach numer 31/2, 321/1 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 11.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 19.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Obręb nr 4 m. Olsztynek na działkach numer 53/19, 54 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 11.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 25.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Gady na działkach numer 104/2, 104/3, 104/9, 106 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 11.03.2020 Wycofano wniosek w dniu 23.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Butryny na działce numer 219 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 12.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 19.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Pęglity na działkach numer 165/3, 226, 266 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 18.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 31.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Gryźliny na działkach numer 228/4, 228/21, 229/10, 229/12, 229/13, 230/1, 232/14 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 18.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 12.05.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Łegajny na działkach numer 98/2, 98/19, 100 budowa gazociągu 19.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 30.03.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie obręb nr 1 m. Biskupiec na działkach numer 125, 26, 94, 97/1 budowa gazociągu 10.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 30.03.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie obręb nr 3 m. Biskupiec na działkach numer  403/3, 613 budowa linii kablowej Nn 0,4 Kv do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego 25.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 02.04.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie obręb nr 5 m. Biskupiec na działkach numer 183/6,429,430/1,128,125 wymiana istniejącego przyłącza kablowego Nn 0,4 Kv do zasilania DOMU Kultury z salą widowiskową 25.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 02.04.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Smolajny na dzialkach numer geod. 234/3, 234/8, 235/4, 235/8, 236/6, 236/14, 236/15, 237 elekktroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4 kV oraz zlącza kablowo-pomiarowego w celu zasilania zespolu budynków 27.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 03.04.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Biskupiec kolonia na działkach numer 123/7, 123/14, 123/25 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 27.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 11.05.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Sząbruk na dzialkach numer geod. 82/2, 188/5, 188/7 elekktroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego 27.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 02.04.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Stary Dwór na działkach numer 124/28, 124/19, 124/2, 124/3, 124/4, 124/46, 124/47 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 27.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 01.04.2020
Grupa Brawo sp. z o.o. Bartąg na działce numer 637 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 30.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 09.04.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Różnowo na dizałkach numer 3083/9, 502, 649 budowa gazociągu 31.03.2020 Przyjęto zgłoszenie 20.04.2020
Energa Operator S.A Bartąg na działkach numer 300/81, 300/80, 300/79, 300/78, 300/76, 300/75, 300/67, 300/52 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 01.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 07.05.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Gady na działkach numer 104/3, 104/9 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 02.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 09.04.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Tomaszkowo na działkach numer 60/111, 60/79 budowa gazociągu 02.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 09.04.2020
NEXER sp. z o.o. Marcinkowo na działkach numer 203/14, 203/7, 218, 286/1, 222, 245, 241, 91/2, 91/1, 78, 152/7, Purda na działkach numer 497, 519/14, 721/5, 719, 718, 717 budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 06.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 21.04.2020
Energa Operator S.A. Głotowo na działkach numer geod. 217/4, 217/3, 60/9, 60/2 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 Kv 16.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 23.04.2020
Energa Operator S.A. Maróz na działkach numer geod. 106, 39/28 elektroenergetyczna siec kablowa nn 0,4 kv oraz z lącze kablowo pomiarowe w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego 16.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 29.04.2020
Energa Operator S.A. Nowe Kawkowo na działce numer geod. 107/5 lektroenergetyczna siec kablowa nn 0,4 kv oraz z lącze kablowo pomiarowe w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego 16.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 29.04.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z.o.o w Tarnowie Ameryka na dzialkach numer geod. 1/74, 1/51, 5/3, 1/82 budowa gazociagu średniego ciśnienia wraz z przylączami 15.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 24.04.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Dywity na działkach numer 244, 7/28, 9 Brąswałd na działkach numer 191, 162/2, 169/1, 163/1, 182/21, 182/19, 188, 190/8, 192/10, 3284/2, 185/7, 185/25 budowa sieci gazowej 17.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 28.08.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Kieźliny na działkach numer 158, 406/19, 406/3, 406/4, 406/114, 406/291, 406/292, 427/33 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 20.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 04.05.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Klebark Wielki na działkach numer 314, 381 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 20.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 06.05.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Jonkowo na działkach numer 256/2, 254, 290/27, 290/31, 290/47 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 22.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 29.04.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Stawiguda na działkach numer 539/3, 539/5, 593 budowa gazociągu 23.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 28.04.2020
GRUPA BRAVO sp. z o.o. Bartąg na działce numer703 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 24.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 19.05.2020
GRUPA BRAVO sp. z o.o. Bartąg na działce numer705 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 24.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 19.05.2020
GRUPA BRAVO sp. z o.o. Bartąg na działce numer704 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 24.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 19.05.2020
Energa-Poperator S.A Nasy obręb Nowe Marcinkowo na działkach numer geod. 435, 436 elektroenergetyczna sieć kablowa Nn 0,4 Kv do zasilania zespołu budynków letniskowych 29.04.2020 Przyjęto zgłoszenie 07.05.2020
Energa-Poperator S.A Sząbruk na działkach numer geod. 102/3 budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia Nn 0,4 Kv DO ZASILANIA BUDYNKU 05.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 08.05.2020
Energa-Poperator S.A Stawiguda na działkach numer geod. 3703/7,594,509/27,509,59,509,92,509,86,509,93,509/91,509/96,509/88 budowa kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 Kv 04.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 18.05.2020
Bernard Pawlikowski Ługwałd na działce numer 50/16 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 07.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 19.05.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Jonkowo na działce numer 295/13 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 08.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 13.05.2020
Joanna Manta Tomaszkowo na działce numer 60/138 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 08.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 28.05.2020
Harald Jergas Maruny na działce numer 275/7 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 08.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 10.06.2020
Energa-Operator S.A Jonkowo na działkach numer 203/13, 9/1, 203/4, 203/15, 203/7 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 11.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 16.06.2020
Energa-Operator S.A Łęgajny na działkach numer 301/71, 301/82 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 14.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 21.05.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Marcinkowo na działkach numer 219/2, 218, 286/1, 286/2 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 15.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 03.06.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Klebark Wielki na działkach numer 113/8, 78 budowa gazociągu 18.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 21.05.2020
TOWER PROJECT sp. z o.o. obręb nr 2 m. Biskupiec na działkach numer 82/7, 82/8, 82/9, 79/1, 78/4, 185/2 budowa sieci i przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej 22.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 16.07.2020
Energa-Operator S.A Dywity na działkach numer 276/43, 838/26 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 25.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 01.06.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Jonkowo na działkach numer 88/4, 87/7, 138/3, 138/1, 138/4 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 27.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 09.06.2020
Panattoni Europe sp. z o.o. Tomaszkowo na działkach numer 2/1, 3/10, 6/32, 6/57, 6/67 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 27.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 15.06.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Guzowy Piec na działkach numer 6/21, 7/1, 151/6, 151/13, 151/12, 151/11 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 28.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 17.06.2020
Energa-Operator S.A Woryty na działkach numer 110, 113/5, 115 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 28.05.2020 Przyjęto zgłoszenie 04.06.2020
Energa-Operator S.A Unieszewo na działkach numer 261/381, 261/478 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 01.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 09.06.2020
Dariusz Matusiak Bartąg na działkach numer 712, 713, 714, 715, 720, 722, 723, 724, 725 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 01.06.2020 Wniosek wycofano w dniu 08.06.2020
Piotr Klimach Jemiołowo na działkach numer 87/1, 193, 68/6 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 03.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 16.06.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Królikowo na działce numer 73/4 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 04.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 16.06.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Bartąg na działkach numer 300/33, 300/57 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 04.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 10.06.2020
Gmina Stawiguda Bartąg na działkach numer 132/30, 132/12, 119/4 budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego 03.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 04.07.2020
Katarzyna Regin-Tide Smolajny na działkach numer 234/3, 235/4, 234/8, 235/8 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 04.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 10.07.2020
Energa-Operator S.A Patryki na działce numer 225 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 04.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 15.06.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Jonkowo na działce numer 335/3 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 05.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 18.06.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Tomaryny na działkach numer 221, 243/5 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 08.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 18.06.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie obręb nr 3 m. Barczewo na działkach numer 24/4, 173/2, 173/4, 173/7 budowa gazociągu 08.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 03.07.2020
Energa-Operator S.A Klebark Wielki na działkach numer 78, 113/8, 113/27, 113/26 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 15.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 17.06.2020
COMO Sp.j Iwona i Krzysztof Drajkopel Jonkowo na działkach numer 152/22, 152/19, 152/5, 317/49, 141/72 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 15.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 06.08.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Rukławki na działkach numer 165/7, 165/15 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 15.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 29.06.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Nikielkowo na działkach numer 136, 132/22, 132/23, 132/27, 132/8, 132/24 budowa gazociągu 15.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 22.06.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Maróz na działkach numer 11/6, 103/2 budowa gazociągu 15.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 22.06.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Biskupiec Kolonia na działkach numer 6/12, 6/10, 6/33, 6/34, 50/4, 6/24 budowa gazociągu 17.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 25.06.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Rejczuchy-Zalesie na działkach numer 225/13, 13/2, obręb nr 3 m. Barczewo na działkach numer 323, 324 budowa gazociągu 17.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 25.06.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Łęgajny na działkach numer 301/84, 481/7, 481/6, 481/4 budowa gazociągu 23.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 03.07.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Dywity na działkach numer 371/1, 379/2, 363/3, 363/9 budowa gazociągu 23.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 10.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Myki na działkach numer 278, 281 budowa gazociągu 23.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 02.07.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Kieźliny na działkach numer 534/1, 539, 505, 619 budowa gazociągu 25.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 03.07.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Trękusek na działkach numer 4/75, 4/7, 4/67 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 25.06.2020 Wniosek wycofano w dniu 02.07.2020
Energa Operator S.A Patryki na działce numer 327/35 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 25.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 20.07.2020
Dariusz Matusiak Bartąg na działkach numer 344/5, 344/1, 340/8, 343/33, 724 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 26.06.2020 Wniosek wycofano w dniu 10.07.2020
Dariusz Matusiak Bartąg na działkach numer 712, 713, 714, 715, 720, 722, 723, 724, 725 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 26.06.2020 Wniosek wycofano w dniu 10.07.2020
Energa Operator S.A Kieźliny na działkach numer 510, 535, 648/2, 654, 655, 656 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 29.06.2020 Przyjęto zgłoszenie 10.07.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Tomaszkowo na działkach numer 161/38, 161/174 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 02.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 14.07.2020
Agata i Michał Szarszewscy Stawiguda na działce numer 509/17 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 03.07.2020 Wniosek wycofano w dniu 20.07.2020
Grażyna Gaul Tomaszkowo na działce numer 406 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 06.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 13.08.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Szczęsne na działce numer 158/1 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 06.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 27.07.2020
Dagmara i Łukasz Suraj Barczewko na działce numer 671/5 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 07.07.2020 Sprzeciw 22.07.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Orzechowo na działkach numer 151/9, 153, 151/7 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 07.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 15.07.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Gietrzwałd na działce numer 125/25 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 07.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 03.08.2020
Energa Operator S.A Bartąg na działkach numer 16/28, 17/4, 30/22 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 08.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 30.07.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Dywity na działkach numer 296, 292/10, 292/18, 292/16 budowa sieci gazowej 10.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 17.07.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Klebark Wielki na działkach numer 3/16, 98/3, 86/57, 86/59 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 13.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 22.07.2020
Energa Operator S.A Dywity na działkach numer 271/39, 271/41 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 16.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 24.07.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Kieźliny na działkach numer 433/1, 46, 430/15, 433/6, 433/9, 433/8 budowa sieci gazowej 16.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 27.07.2020
Energa Operator S.A Bartąg na działce numer 337/2 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 16.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 27.07.2020
Energa Operator S.A Gryźliny na działce numer 266/11 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 16.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 23.07.2020
Energa Operator S.A Róznowo na działkach numer geod. 15/11,15/32, 20/1, 15/27, 15/28, 15/16, 15/14, 15/13, 5/11 adaptacja istniejącej linii elergetycznej SN-15 Kv polegająca na przebudowie linii napowietrznej 20.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 22.07.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Myki na dzialkach numer geod. 89/9, 89/8, 89/6 budowa sieci gazowej średniego cisnienia PE dn63 oraz przyłącza gazu PEdn25 20.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 24.07.2020
PKP Energetyka S.A. Olsztynek na działkach numer geod. 5/14, 14, 17/3, 53/2, 58 obr.3 budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej i unieczynnieniem istaniejącego przyłącza 21.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 12.08.2020
Energa Operator S.A Bartąg na dzialkach numer geod. 343/15, 343/18, 345/35, 345/49, 345/65 sieć kablowa nN do zasilania budynków mieszkalnych w Bartągu 23.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 31.07.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Sząbruk na dzialach numer geod. 177/48, 177/142 gazociąg sredniego ciśnienia PE dn63 i przylącze gazowe średniego cisnienia PE dn25 23.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 04.08.2020
Energa Operator S.A Rukławki na dzialkach numer geod. 2/3, 5/1, 206/35, 206/43, 471 elektroenergetyczna sieć kablowa  Nn 0,4 Kv do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. Numer geod. 206/35 22.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 31.07.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztyni Sząbruk na dzialkach numer geod. 116/64, 116/29, 116/59, 116/43/116/51, 80/31 budowa gazociagu ś/ć i przylącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego 28.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 31.07.2020
Tomasz Przewłucki Nikielkowo ul. Rumiankowa  na działach numer geod. 173/58, 173/27 budowa sieci wodociągowej z przylączem 27.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 30.07.2020
Energa Operator S.A Knopin na działce numer 131/4 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 29.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 06.08.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Dywity na działkach numer 758/6, 758/5 budowa gazociągu 29.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 06.08.2020
Energa Operator S.A Szczęsne na działkach numer 194/10, 191/6 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 29.07.2020 Przyjęto zgłoszenie 12.08.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Orzechowo na działkach numer 98/3, 254, 217/7, 217/6, 217/12, 217/8 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 03.08.2020 Wniosek wycofano w dniu 13.08.2020
Energa Operator S.A Nikielkowo na działkach numer 174/112, 176/3, 176/5, 176/11, Wójtowo na działkach numer 144/94, 144/97 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 05.08.2020 Przyjęto zgłoszenie 13.08.2020
Energa Operator S.A Unieszewo na działkach numer 261/383, 261/120, 261/106 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 06.08.2020 Przyjęto zgłoszenie 17.08.2020
Karolina Ufniarska Dywity na działkach numer 371/1, 369/3 budowa sieci wodociągowej i przyłącza wody 10.08.2020 Przyjęto zgłoszenie 21.08.2020
Jan Jabłonowski Wójtowo na działkach numer 147/2, 247/3, 175/27, 175/26, 175/28, 175/29, 175/30, 175/18 budowa sieci wodociągowej i przyłącza wody 10.08.2020 Przyjęto zgłoszenie 24.08.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Gietrzwałd na działkach numer 56, 58, 57/1, 57/2, 111/7, 111/11, 111/12, 111/13, 112/36, 112/38, 112/46, 125/17, 125/19, 125/21, 125/23, 125/25, 125/29, 133/7, 152/19, 152/21, 155/18, 155/30, 155/35, 530 budowa gazociągu 10.08.2020 Przyjęto zgłoszenie 21.08.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Dorotowo na działkach numer 188/145, 108/105 budowa gazociągu 13.08.2020 Przyjęto zgłoszenie 20.08.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Klebark Ma ły na działkach numer 287/15, 288/3, 287/21 budowa gazociągu 13.08.2020 Przyjęto zgłoszenie 20.08.2020
Energa Operator S.A Bukwałd na działkach numer 213, 215/2, 215/3 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 17.08.2020 Przyjęto zgłoszenie 01.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie obręb nr 3 m. Barczewo na działkach numer 325/5, 290/2, 290/4 budowa gazociągu 17.08.2020 Przyjęto zgłoszenie 10.09.2020
Gmina Dywity Różnowo na działkach numer 131/4, 132/2, 243/4, 243/59, 321/3, 321/4, 324/2 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 19.08.2020 Przyjęto zgłoszenie 31.08.2020
Dariusz Matusiak Bartąg na działkach numer 712, 713, 714, 715, 720, 722, 723, 724, 725 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 20.08.2020 Sprzeciw 05.10.2020
Energa Operator S.A Tomaszkowo na działkach numer 124/38, 452 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 24.08.2020 Przyjęto zgłoszenie 04.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Tomaszkowo na działkach numer 60/236, 60/237, 60/238, 60/239, 60/240, 60/241, 60/242, 60/243, 60/244, 60/245, 60/246, 60/247, 60/248, 60/249, 60/250, 60/79, 60/214, 60/254, 60/252, 40/3, 157/17 budowa gazociągu 27.08.2020 Przyjęto zgłoszenie 16.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Gryźliny na działkach numer 103/1, 96/2, 439/9, 490/1 budowa gazociągu 31.08.2020 Przyjęto zgłoszenie 16.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Unieszewo na działkach numer 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 131/14, 131/15, 131/16, 131/17, 131/19, 131/20, 131/21, 131/35, 134, 131/6 budowa gazociągu 01.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 16.09.2020
Energa Operator S.A Klebark Mały na działce numer 68/12 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 02.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 16.09.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Dywity na działkach numer 188/25, 188/24 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 02.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 11.09.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Ługwałd na działkach numer 179/52, 179/37 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 03.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 22.09.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Klebark Mały na działkach numer 225/29, 225/32, 225/33, 226/1 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 04.09.2020 Sprzeciw 29.10.2020
FINMAR-INVEST Grażyna Serafin Kieźliny na działce numer 158 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 04.09.2020 Wycofano 20.10.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Lipowo na działkach numer 44, 45, 48/1, 48/2, 48/6, 48/8 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 07.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 18.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Łęgajny na działkach numer 185, 188/40, 188/30, 188/28, 188/27 budowa gazociągu 08.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 24.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie obr. nr 4  m. Biskupiec na działkach numer 138/10, 138/11, 141/1 budowa gazociągu 08.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 24.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie obr. nr 1 m. Barczewo na działkach numer 60/2, 145, 59/2, 125/36, 56/1 budowa gazociągu 08.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 24.09.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie obr. nr 3 m. Biskupiec na działkach numer 659, 660, 664 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 08.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 21.09.2020
Energa Operator S.A Kręsk na działkach numer 8/21, 8/16, Majdy na działkach numer 8/18, 8/147, 8/111, 125/6 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 09.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 24.09.2020
Beata Pietrzak Unieszewo na działkach numer 410, 412 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 11.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 30.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie obr. nr 2 m. Barczewo na działkach numer 210/44, 207/41, 207/14, 210/47, 207/15 budowa gazociągu 15.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 01.10.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Dywity na działkach numer 370, 369/1, 372/38, 372/3 budowa gazociągu 15.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 24.09.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Łęguty na działkach numer 512, 13, 514, 513, 18, 520, 511, 10, 37, 9/1, 519, 7 501/6, 501/2, 501/8, 501/10 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 16.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 12.10.2020
Energa Operator S.A Wójtowo na działkach numer 238/131, 238/120 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 16.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 24.09.2020
Energa Operator S.A Zgniłocha na działce numer 15/48 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 16.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 06.10.2020
Energa Operator S.A Dorotowo na działce numer 241/19 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 16.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 24.09.2020
Energa Operator S.A Królikowo na działce numer 73/4 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 17.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 06.10.2020
Energa Operator S.A Elgnówko na działkach numer 161, 44 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 17.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 01.10.2020
Energa Operator S.A Waplewo na działce numer 36/103 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 17.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 30.09.2020
Energa Operator S.A Oddział w Olsztynie Patryki na działce numer 327/18 budowa linii kablowej elektroenergetycznej 18.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 01.10.2020
Energa Operator S.A Dywity na działkach numer 7/77, 7/78 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 18.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 19.10.2020
Energa Operator S.A Kieźliny na działce numer 406/114 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 18.09.2020 Przyjęto zgłoszenie 14.10.2020