Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 232 obr. Rzeck gm. Biskupiec.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Ogłoszenia
Wersja z dnia archiwalna

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 232 obr. Rzeck gm. Biskupiec.

Olsztyn, 15 września 2022r.

GN-III.6821.33.2022

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w zw. z art. 113 ust. 7, art. 115 ust. 3, art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 884) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 232, położonej w obrębie Rzeck, gmina Biskupiec, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00016298/0, poprzez udzielenie zezwolenia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, w imieniu której występuje Dariusz Macioszczyk reprezentujący firmę ProfilCAD Dariusz Macioszczyk, na wykonanie prac polegających na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV o długości 41 m i jednego słupa nN 0,4 kV

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania orzeczenia.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w celu oceny dowodów i materiałów zebranych w postępowaniu oraz wnieść swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumenty w powyższej sprawie znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pokój 107 i są dostępne w godzinach: 8ºº-15ºº.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strona ma obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wskazanego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (uważa się za prawidłowo doręczone).

Niniejsze zawiadomienie podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego na okres od 19 września 2022r. do 3 października 2022r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.