Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Sprawy załatwiane w urzędzie - Rejestracja Pojazdu
Wersja z dnia

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu

 

I. Treść urzędowa:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu

II. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia   

Załączniki:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • dokument/y własności pojazdu w przypadku gdy o wydanie zaświadczenia wnioskuje nabywca pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura, prawomocne orzeczenie sądu, umowa zamiany)

 

Uwaga:

 • Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który (jeżeli dotyczy) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto:

III. Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • 17 zł – za wydanie zaświadczenia
 • 17 zł – za udzielone pełnomocnictwo

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna, Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.:

Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Tytuł opłaty: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

 

IV. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

V. Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 VI. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracja pojazdów

Załączniki

 • Wniosek
  format: word, rozmiar: 20.02 KB, data dodania: