Wersja obowiązująca z dnia

Informacja Starosty Olsztyńskiego o wpływie wniosku o pozwoleniu na budowę naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej do 3MW na działce nr 158, obręb Woryty, gmina Gietrzwałd

INFORMACJA STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO O WPŁYWIE WNIOSKU

Zgodnie z art. 21 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), informuje się, że w dniu 14 listopada 2022 r. , uzupełniony w dniu 20 stycznia 2023 r, po wezwaniu z dnia 21 listopada 2022 r. wpłynął wniosek o pozwoleniu na budowę naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej do 3MW na działce nr 158, obręb Woryty, gmina Gietrzwałd. W związku z powyższym informuje się, że można się zapoznać z treścią wniosku oraz z dokumentacją sprawy w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od godz. 9:00 do godz.13:00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).