Wersja archiwalna z dnia

W dniu 31 stycznia 2023 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526).

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2023.
  3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2023-2037.
  4. Funkcjonowanie szpitali powiatowych.
  5. Zamknięcie obrad Sesji.