Wersja archiwalna z dnia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 317, obr. Barczewko, gm. Barczewo

Załączniki

  • Zawiadomienie.
    format: pdf, rozmiar: 258.25 KB, data dodania: