Wersja archiwalna z dnia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Sta/95/2023 o pozwoleniu na budowę budynku magazynowo-biurowego z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na dz. 6/59, obr. Tomaszkowo, gm. Stawiguda

INFORMACJA STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 35 ust 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), informuje się, że w dniu 14 września 2023 r. została wydana decyzja nr Sta/95/2023 znak sprawy: BI-II.6740.17.94.2023.SA12 na rzecz B2B Olsztyn „Daruma” Sp z o. o. sp. k., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektonicznobudowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku magazynowo-biurowego z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na dz. 6/59, obr. Tomaszkowo, gm. Stawiguda.

W związku z powyższym informuje się, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od godz. 900 do godz.1300 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Decyzję udostępnia się od dnia 14 września 2023 r

Załączniki