Wersja archiwalna z dnia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie miasta Olsztyna do węzła Olsztyn Południe”.

Załączniki