Wersja obowiązująca z dnia

Podstawowa Kwota Dotacji oraz wartości wskaźników zwiększających wraz z kwotami należnej dotacji szkołom i placówkom dotowanym przez Powiat Olsztyński – aktualizacja w październiku 2023r

Załączniki