Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Starosty Olsztyńskiego o wydanej w dniu 8 lipca 2024 r. decyzji Nr Gtw/60/2024 znak: BI-II.6740.8.52.2024.MP9 zatwierdzającej projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą, budynek nr 1 – budynek technologiczny, obiekt 1a – stacja zlewcza, budynek nr 2 – hala na osad i skratki na działce 49, obręb Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd

INFORMACJA STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 35 ust. 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), informuje się, że w dniu 8 lipca 2024 r. została wydana decyzja Nr Gtw/60/2024 znak: BI-II.6740.8.52.2024.MP9 zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektonicznobudowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą, budynek nr 1 – budynek technologiczny, obiekt 1a – stacja zlewcza, budynek nr 2 – hala na osad i skratki na działce 49, obręb Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd.

W związku z powyższym informuje się, że można się zapoznać z treścią wniosku oraz z dokumentacją sprawy w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od godz. 9:00 do godz.13:00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Decyzję udostępnia się od dnia 8 lipca 2024 r.

Załączniki