Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Słupy – Wadąg”

Załączniki