Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Sprzedaż mienia, oddanie w użytkowanie

Ogłoszono przez Zbigniew Monkiewicz

Wykaz nieruchomości przeznaczone do oddania w najem, Pl. Bema 5 Olsztyn, część holu

GN-II.6845.11.2020

 

Olsztyn, 27 maja 2020 r.

 

 

Wykaz

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Zarząd Powiatu w Olsztynie podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego przeznaczonej do oddania w najem.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:
  Budynek, w którym znajduje się część holu przeznaczona do oddania w najem położony jest w obrębie 72 miasta Olsztyn przy Placu Bema 5, na działce nr 255/1 o powierzchni 0,1629 ha.
 2. Numer księgi wieczystej:  KW Nr OL1O/00035862/7.
 3. Opis przedmiotu najmu:
  Przedmiotem najmu jest część holu o powierzchni 10 m2 położona na parterze budynku przy Placu Bema 5 w Olsztynie.
 4. Część holu stanowiącego przedmiot najmu przeznacza się do wynajęcia na prowadzenie działalności Biura Ogłoszeń Gazety Olsztyńskiej.
 5. Wysokość opłat z tytułu najmu:
  Czynsz miesięczny będzie wynosił 1 000,00 zł netto + 23% VAT tj. 1 230,00 zł brutto.           
 6. Termin wnoszenia opłat:
   Czynsz miesięczny będzie uiszczany przez najemcę na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez wynajmującego.
 7. Zasady aktualizacji opłat:
  Czynsz nie będzie podlegał waloryzacji.
 8. Termin obowiązywania umowy:
  Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie na okres 21 dni, tj. od dnia 27.05.2020 r. do dnia 16.06.2020 r., zamieszczeniu na stronie internetowej http://bip.powiat-olsztynski.pl/.