Wersja obowiązująca z dnia

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście

Dane teleadresowe

Nazwa jednostki Adres Kierujący jednostką Tel., fax.,
e -mail
Teren działania NIP
Regon
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto
ul. Grunwaldzka 10B
Agnieszka Jarzębińska Tel./Fax: +48 89 6168228
sekretariat@szpitaldobremiasto.pl
  NIP:
739-29-66-303
Regon:
 510993868