Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ochrona środowiska

Ogłoszono przez Marcin Hojda

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W sprawie okreslenia procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 r.
 
W sprawie okreslenia zadań przeznaczonych do dofinansowania lub sfinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 r.
 
W sprawie zatwierdzenia wyboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r.
 
W sprawie określenia procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r. oraz terminu przyjmowania wniosków
 
W sprawie określenia zadań przeznaczonych do dofinansowania lub sfinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r.
 
W sprawie ponownego określenia zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r., procedury rozpatrywania oraz terminu przyjmowania wniosków.
 
W sprawie zatwierdzenia wyboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zaań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019r.
 
W sprawie procedury rozpatrywania wniosków o udzielnie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r: oraz trminu przyjmowania wniosków.
 
W sprawie określenia zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramachdotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r.
 
W sprawie zatwierdzenia wyboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budźetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r..
 
W sprawie odstąpienia od rozpatrzenia wniosków o udzielnie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizacje zadń z zkaresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i udzielenia dotacji.
 
W sprawie ponownego okreslenia zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizacje zadń z zkaresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r, procedury  rozpatrywania wniosków oraz terminu przyjmowania wniosków
 
W sprawie określenia procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r, oraz terminu przyjmowania wniosków
 
W sprawie określenia zadań przeznaczonych do sfinansowania lub dofinansowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018r.
 
W sprawie określenia drugiego terminu przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r., zadań podlegających sfinansowaniu lub dofinansowaniu oraz procedury rozpatrywania złożonych wniosków.
 
W sprawie zatwierdzenia wyboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku.
 
W sprawie określenia procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego
na realizację zadań z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku
oraz terminu przyjmowania wniosków
 
W sprawie okeslenia zadań przeznaczonych do sfinansowania lub dofinansowania z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku.
 
W sprawie zatwierdzenia wyboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku.
 
W sprawie określenia procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej w 2016 r. oraz terminu przyjmowania wniosków
 
W sprawie określenia zadań przeznaczonych do sfinansowania lub dofinansowania z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku.
 
Uchwała Nr 28/1/2015 Zarządu Powiatu Olsztyńskiego z dnia 9 czerwca 2015 r.
W sprawie zatwierdzenia wyboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku.
 
Uchwała Nr 8/6/2015 Zarządu Powiatu Olsztyńskiego z dnia 20 stycznia 2015 r.
W sprawie określenia procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku oraz terminu przyjmowania wniosków.
 
Uchwała Nr 203/4/2014 Zarządu Powiatu Olsztyńskiego z dnia7 października 2014 r.
W sprawie określenia zadań przeznaczonych do finansowania lub dofianansowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015r.
 
Uchwała Nr 183/3/2014 Zarządu Powiatu Olsztyńskiego z dnia 27 maja 2014 r.
W sprawie zatwierdzenia wyboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku.
 
Uchwała Nr 183/2/2014 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 27 maja 2014 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r. oraz teminu przyjmowania wniosków.
 
Uchwała Nr XXI/283/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 r.
W sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie jej udzielenia i sposobu rozliczania.
 
Uchwała Nr_151/2/2013 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 29 października 2013 r.
W sprawie określenia zadań przeznaczonych do finansowania lub dofinansowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014r.
 
Uchwała Nr 163/12/2014 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2014 r
W sprawie określenia procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r. oraz terminu przyjmowania wniosków
 
Uchwała Nr_112/1/2013 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2013 r.
W sprawie określenia zadań przeznaczonych do finansowania lub dofinansowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku oraz terminu przyjmowania wniosków.
 
W sprawie określenia zadań przeznaczonych do finansowania lub dofinansowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku oraz terminu przyjmowania wniosków.
 
Uchwała Nr 23/2/2011 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 10 maja 2011 r.
W sprawie określenia procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku.
 
Uchwała Nr 22/1/2011 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2011 r.
W sprawie określenia zadań przeznaczonych do finansowania lub dofinansowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 r. oraz terminu przyjmowania wniosków.
 
        W sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie jej udzielenia i sposobu rozliczenia.