Wersja archiwalna z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -dz. nr 204/4, obręb Biesowo, gmina Biskupiec.

Załączniki