Wersja archiwalna z dnia

Wykaz nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny – działka nr 26 położona w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda.

Załączniki