Wersja archiwalna z dnia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę – obr. 5, m. Olsztynek

Załączniki