Wyniki przeprowadzonych kontroli

Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
logo bip gov
Wyniki przeprowadzonych kontroli

Wyniki przeprowadzonych kontroli

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
106-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w okresie od 19 listopada 2007 roku do 30 czerwca 2010 roku.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
206-03-2020Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie w zakresie kontroli Archiwum Zakładowego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
306-03-2020Wyniki kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2007 – 2009.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
406-03-2020Wyniki kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w zakresie realizacji projektu nr FS.V.0748-II-116/10.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
506-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie sprawowania przez samorząd powiatowy nadzoru nad fundacjami, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
606-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie zapewnienia przez organy administracji rządowej i samorządowej w Województwie Warmińsko – Mazurskim dostępu do jezior stanowiących wody publiczne w latach 2007 – 2010 (I półrocze).Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
706-03-2020Wyniki kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w zakresie trwałości projektu nr FS.V.0910/29/10.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
806-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie zadań w zakresie organizowania regionalnych przewozów autobusowych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 kwietnia 2010 roku.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
906-03-2020Wyniki Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w zakresie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Olsztyńskiego.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
1006-03-2020Wyniki Kontroli Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w zakresie przestrzegania w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przepisów dotyczących geodezji i kartografii.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
1106-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie wykorzystania dotacji i wykonania dochodów budżetu państwa za 2010 rok.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
1206-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie trwałości projektu pn. „Dom Warmiński – turystyczne odkrywanie Warmii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
1306-03-2020Wyniki Kontroli Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego trwałości projektu „Pomoc stypendialna uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego” o numerze Z/2.28/II/2.2/14/06/U/14/06 realizowanego w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
1406-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie sprawowania nadzoru nad działalnością szkół w zakresie gromadzenia danych o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej w latach szkolnych 2008/2009 – 2010/2011 (do 31 grudnia 2010 roku)Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
1506-03-2020Wyniki kontroli: Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.03.02.01-28-007/09 pn. „Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposażenie barczewskiej Filii Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie” Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
1606-03-2020Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wieloosobowego Stanowiska Pracy – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
1706-03-2020Wyniki kontroli Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiWyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
1806-03-2020Wyniki kontroli: Archiwum Państwowego w Olsztynie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Zamiejscowego Stanowiska Pracy w Biskupcu w Starostwie Powiatowym w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
1906-03-2020Wyniki kontroli Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z kontroli na miejscu realizacji projektu nr POKL.09.01.02-28-160/09-00 pn. „Pierwszy krok po indeks” Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
2006-03-2020Wyniki kontroli Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.07.02.01-28-014/09 pn. „e-mapa – pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
Wyświetlone 1-20 z 93 rekordów.