Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2012

Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
logo bip gov
Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2012

Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2012

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
106-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie powiązań budżetu Powiatu Olsztyńskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 rokuWyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
206-03-2020Wyniki kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WiM z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.06.02.01-28-031/10 pn. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
306-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie zadań w zakresie wykorzystania środków publicznych ujętych w programach rozwoju obszarów wiejskich na zalesianie gruntów w województwie warmińsko – mazurskim w latach 2008 – 2012 Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
406-03-2020WYNIKI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO projektu nr WND-RPWM.03.02.01-28-007/09 pn. „Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposażenie barczewskiej Filii Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
506-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie ochrony klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowychWyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
606-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez Starostwo Powiatowe w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
706-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie zagadnień związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
Wyświetlone 1-7 z 7 rekordów.