Wyniki przeprowadzonych kontroli

Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
logo bip gov
Wyniki przeprowadzonych kontroli

Wyniki przeprowadzonych kontroli

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
8106-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie sprawowania nadzoru nad działalnością szkół w zakresie gromadzenia danych o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej w latach szkolnych 2008/2009 – 2010/2011 (do 31 grudnia 2010 roku)Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
8206-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie wykorzystania dotacji i wykonania dochodów budżetu państwa za 2010 rok.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
8306-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie trwałości projektu pn. „Dom Warmiński – turystyczne odkrywanie Warmii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
8406-03-2020Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie w zakresie kontroli Archiwum Zakładowego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
8506-03-2020Wyniki Kontroli Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w zakresie przestrzegania w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przepisów dotyczących geodezji i kartografii.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
8606-03-2020Wyniki kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w zakresie trwałości projektu nr FS.V.0910/29/10.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
8706-03-2020Wyniki kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w zakresie realizacji projektu nr FS.V.0748-II-116/10.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
8806-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie zadań w zakresie organizowania regionalnych przewozów autobusowych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 kwietnia 2010 roku.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
8906-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w okresie od 19 listopada 2007 roku do 30 czerwca 2010 roku.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
9006-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie zapewnienia przez organy administracji rządowej i samorządowej w Województwie Warmińsko – Mazurskim dostępu do jezior stanowiących wody publiczne w latach 2007 – 2010 (I półrocze).Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
9106-03-2020Wyniki Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w zakresie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Olsztyńskiego.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
9206-03-2020Wyniki kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2007 – 2009.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
9306-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie sprawowania przez samorząd powiatowy nadzoru nad fundacjami, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2010Aktualny
Wyświetlone 81-93 z 93 rekordów.