Wyniki przeprowadzonych kontroli

Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
logo bip gov
Wyniki przeprowadzonych kontroli

Wyniki przeprowadzonych kontroli

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
4106-03-2020Wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoWyniki przeprowadzonych kontroli - 2015Aktualny
4206-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji przez organy administracji publicznej w województwie warmińsko – mazurskim obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2015 rokuWyniki przeprowadzonych kontroli - 2015Aktualny
4306-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakresie sprawowania przez samorząd powiatowy nadzoru nad fundacjamiWyniki przeprowadzonych kontroli - 2015Aktualny
4406-03-2020Wyniki kontroli audytu zewnętrznego projektu nr RPWM.07.02-28-014/09 pn. „e-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2015Aktualny
4506-03-2020Wyniki kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przestrzegania zasad obowiązujących przy naliczaniu i wypłacie ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnychWyniki przeprowadzonych kontroli - 2015Aktualny
4606-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych gminy BarczewoWyniki przeprowadzonych kontroli - 2015Aktualny
4706-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie rzeczowej i finansowej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Świątki-Jonkowo”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2015Aktualny
4806-03-2020Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2015Aktualny
4906-03-2020Wyniki kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2015Aktualny
5006-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiejWyniki przeprowadzonych kontroli - 2014Aktualny
5106-03-2020Wyniki kontroli Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie oceny działań Starosty Olsztyńskiego zmierzających do ustalenia wykonania i egzekwowania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia, przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2014Aktualny
5206-03-2020Wyniki kontroliNarodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji przedsięwzięcia grupowego pn. „Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2014Aktualny
5306-03-2020Wyniki audytu zewnętrznego projektu nr WND-RPWM.01.03-28-034/10-01 pn. „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2014Aktualny
5406-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania pozwoleń wodnoprawnychWyniki przeprowadzonych kontroli - 2014Aktualny
5506-03-2020Wyniki kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.06.02.01-28-003/10 pn. „Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswałdzie z zastosowaniem OZE”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2014Aktualny
5606-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Wamińsko-Mazurskiego w przedmiocie realizacji przez Starostę Olsztyńskiego zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w 2014 roku kwalifikacji wojskowej w powiecie olsztyńskim.Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2014Aktualny
5706-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie wykonywania przez Starostę Olsztyńskiego obowiązków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiskaWyniki przeprowadzonych kontroli - 2013Aktualny
5806-03-2020Wyniki kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w Powiecie Olsztyńskim przez Regionalną Izbę Obrachunkową w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2013Aktualny
5906-03-2020Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2013Aktualny
6006-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2013Aktualny
Wyświetlone 41-60 z 93 rekordów.