Wyniki przeprowadzonych kontroli

Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
logo bip gov
Wyniki przeprowadzonych kontroli

Wyniki przeprowadzonych kontroli

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
2106-03-2020Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Olsztynie Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2018Aktualny
2206-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli - Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej. Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2018Aktualny
2306-03-2020Wyniki kontroli Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoWyniki przeprowadzonych kontroli - 2017Aktualny
2406-03-2020Wyniki kontroli kompleksowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2017Aktualny
2506-03-2020Wyniki kontroli Głównego Inspektora Nadzoru BudowlanegoWyniki przeprowadzonych kontroli - 2017Aktualny
2606-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie rzeczowej i finansowej realizacji zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim (drogi powiatowe nr: 1415N, 1422N)Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2017Aktualny
2706-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli - Budowa i utrzymanie dróg lokalnych w Województwie Warmińsko-MazurskimWyniki przeprowadzonych kontroli - 2017Aktualny
2806-03-2020Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2017Aktualny
2906-03-2020Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2017Aktualny
3006-03-2020Wyniki kontroli problemowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w zakresie dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowychWyniki przeprowadzonych kontroli - 2016Aktualny
3106-03-2020Wyniki kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w Powiecie Olsztyńskim przez Regionalną Izbę Obrachunkową w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2016Aktualny
3206-03-2020Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2016Aktualny
3306-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2016Aktualny
3406-03-2020Wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoWyniki przeprowadzonych kontroli - 2016Aktualny
3506-03-2020Wyniki audytu zewnętrznego projektu nr UDA-RPWM.02.02-28-018/09-00 pn. „Kopernik Warmiakiem – promocja województwa warmińsko-mazurskiego oraz oferty turystycznej w oparciu o wizerunek Mikołaja Kopernika”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2016Aktualny
3606-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnejWyniki przeprowadzonych kontroli - 2016Aktualny
3706-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2016Aktualny
3806-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie sprawdzenia sposobu wykorzystania uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29-30 października 2012 roku, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, znak IGR-XI.431.6.2012 Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2016Aktualny
3906-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz wykonanie dochodów budżetu państwaWyniki przeprowadzonych kontroli - 2016Aktualny
4006-03-2020Wyniki kontroli Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na wykonywanie krajowego przewozu drogowego osób w 2015 roku i prowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów określonych w zezwoleniu lub w licencjiWyniki przeprowadzonych kontroli - 2016Aktualny
Wyświetlone 21-40 z 93 rekordów.