Wyniki przeprowadzonych kontroli

Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
logo bip gov
Wyniki przeprowadzonych kontroli

Wyniki przeprowadzonych kontroli

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
6106-03-2020Wyniki kontroli problemowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w przedmiocie udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym, których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnegoWyniki przeprowadzonych kontroli - 2013Aktualny
6206-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościamiWyniki przeprowadzonych kontroli - 2013Aktualny
6306-03-2020Wyniki audytu projektu nr WND-RPWM.03.02.01-28-007/09 pn. „Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposażenie barczewskiej Filii Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2013Aktualny
6406-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze uprawnień do kierowania pojazdami oraz zasad prowadzenia działalności w zakresie uzyskiwania uprawnieńWyniki przeprowadzonych kontroli - 2013Aktualny
6506-03-2020Wyniki kontroli Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.03.01-28-023/10 pn. „Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku – etap II”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2013Aktualny
6606-03-2020Wyniki kontroli Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego w 2012 roku oraz prowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencjiWyniki przeprowadzonych kontroli - 2013Aktualny
6706-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie zagadnień związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
6806-03-2020Wyniki kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w przedmiocie wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez Starostwo Powiatowe w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
6906-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie ochrony klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowychWyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
7006-03-2020WYNIKI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO projektu nr WND-RPWM.03.02.01-28-007/09 pn. „Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposażenie barczewskiej Filii Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
7106-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie zadań w zakresie wykorzystania środków publicznych ujętych w programach rozwoju obszarów wiejskich na zalesianie gruntów w województwie warmińsko – mazurskim w latach 2008 – 2012 Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
7206-03-2020Wyniki kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WiM z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.06.02.01-28-031/10 pn. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
7306-03-2020Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie powiązań budżetu Powiatu Olsztyńskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 rokuWyniki przeprowadzonych kontroli - 2012Aktualny
7406-03-2020Wyniki kontroli Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.07.02.01-28-014/09 pn. „e-mapa – pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych”Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
7506-03-2020Wyniki kontroli Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z kontroli na miejscu realizacji projektu nr POKL.09.01.02-28-160/09-00 pn. „Pierwszy krok po indeks” Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
7606-03-2020Wyniki kontroli Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiWyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
7706-03-2020Wyniki Kontroli Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego trwałości projektu „Pomoc stypendialna uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego” o numerze Z/2.28/II/2.2/14/06/U/14/06 realizowanego w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
7806-03-2020Wyniki kontroli: Archiwum Państwowego w Olsztynie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Zamiejscowego Stanowiska Pracy w Biskupcu w Starostwie Powiatowym w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
7906-03-2020Wyniki kontroli: Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-RPWM.03.02.01-28-007/09 pn. „Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposażenie barczewskiej Filii Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie” Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
8006-03-2020Wyniki kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wieloosobowego Stanowiska Pracy – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w OlsztynieWyniki przeprowadzonych kontroli - 2011Aktualny
Wyświetlone 61-80 z 93 rekordów.